Al següent enllaç podreu trobar el dossier artístic de l’espectacle actual de l’Esbart Rocasagna de Gelida: