Per musicar aquesta dansa, Joaquim Serra, Agustí Cohí i Grau i Lluís Moreno Pallí, van recuperar músiques pròpies de la zona. Entre elles podem distingir havaneres, masurques, valsos i sardanes. Aquestes últimes danses són molt presents i importants a Tossa, perquè el darrer dia de Festa Major es balla davant l’ermita del Socors el ball tradicional anomenat “Toquen a córrer” format per uns valsos i per “ses nou sardanes”, que un cop acabades fa que els tossencs i participants surtin a refrescar-se i remullar-se a la Platja Gran.

sardanes