Benvolguts,
Des de la Junta de l’Esbart Rocasagna us volem fer avinent la següent decisió :
Que a l’empara de l’article 38,capítol IV dels estatuts vigents de l’ Unió del Casal Gelidenc  i considerant el fet de no haver arribat a cap acord i no sentir-nos identificats amb l’actual filosofia de la UCG us comuniquem :
Que a partir del 5 de desembre del 2012 i per unanimitat de la Junta directiva de l’Esbart Rocasagna acordem desvincular-nos totalment com a secció de l’entitat Unió del Casal Gelidenc i així ho comuniquem a tots els efectes amb document d’entrada a les oficines de l’Unió del Casal Gelidenc el divendres dia 7 de desembre del 2012.
Aquesta decisió no ha sigut fàcil ni motivada per un moment puntual de tensió  , ha sigut molt debatuda DURANT MOLTS MESOS per tots els membres de la Junta i hem cregut que la hem pres per coherència  i veient que  la nostra situació vers l’UCG es cada cop mes lluny d’una entesa no hem tingut un altre sortida que desvincular-nos.
A partir d’aquest moment el nom de Esbart Rocasagna no anirà acompanyat per les  sigles UCG i el nostre dia a dia serà el mateix, seguirem lluitant per què la cultura popular estigui a l’abast de tothom i que els nostres objectius com a entitat des de fa 45 anys siguin el nostre motor d’activitats per a tots i totes les persones que vulguin compartir i participar en totes aquelles  que fem a Gelida i per Gelida durant tot l’any .
I Per que consti a tots els efectes us ho comuniquem.
La Junta de l’Esbart Rocasagna.